Americký bezsrstý teriér • American hairless terrier • Amerikai meztelen terrier

Odporúčanie na párenie

Pravidlá a stanovy klubu, ktoré musíte dodržať, ak chcete odchovať šteniatka, nájdete nižšie.

Žiadosť o odporúčanie na párenie

Majiteľ chovnej fenky 1 mesiac pred predpokladaným háraním si vyžiada písomne (viď. formulár Žiadost o odporúčanie na párenie na konci stránky) od príslušného poradcu chovu „Odporúčanie na párenie“. Poradca chovu pre Amerických bezsrstých teriérov je pán Jozef Varga (pre vysokonohé teriéry). Kontakty nájdete na tejto stránke.

Majiteľ pošle poradcovi chovu údaje o chovnej suke a môže navrhnúť 3 chovných psov. Spolu s potvrdeným odporúčaním dostane chovateľ od poradcu chovu poukážku na uhradenie poplatku, ktorý činí 3,32€ / 100,- Sk.

Ústrižok alebo fotokópiu ústrižku musí chovateľ priložiť k „Prihláške na zápis šteniat“, ktorú posiela plemennej knihe do 30 dní veku šteniat.

Klub SKCHTAFT upozorňuje chovateľov, aby si vo vlastnom záujme nechali zaznamenať do výstavného posudku počet zubov a záhryz. Môžete tak urobiť na akeľkoľvek klubovej výstave.
Fotokópie výstavných posudkov prikladajte pri uchovňovaní k PP. Akékoľvek zmeny údajov, novozískané výstavné ocenenia alebo skúšky, uhynutie, predaj alebo stratu chovných jedincov treba hlásiť príslušnému poradcovi chovu!

Na stiahnutie:
Žiadosť o odporúčanie na párenie

Zdroj: www.terriers.sk